A Corporación do Concello da Baña para a lexislatura 2019-2023 quedou constituída o 15 de xuño de 2019 coa seguinte distribución de concelleiros e grupos políticos.

 • Partido Socialista de Galicia - PSOE
  • D. José Antonio Pereira Gil, alcalde
  • Dna. Mónica González Blanco
  • D. Jesús Manuel Pena Varela
  • Dna. Ana Páramos Cebey
 • Partido Popular
  • Dna. Alicia Blanco Sande
  • D. José Manuel Landeira Liñares
  • D. Manuel Tourís Fernández
  • Dna. María José Ramos Freita
  • D. José Andrés García Cardeso
 • Compromiso por Galicia
  • D. César Ramós Domínguez
  • D. David Gontán Varela

 

Os resultados das eleccións municipais celebradas o 26 de maio de 2019 deron como resultado, según o reconto do Ministerio do Interior (que se pode consultar neste enlace), a distribución de votos que se pode ver na seguinte imaxe

 

A Baña votos 26M