• Asociacións veciñais e comunidades de augas rurais teñen de prazo ata o 30 de xaneiro para presentar as solicitudes

ImagenDOG

O alcalde da Baña ven de remitirlles unha carta ás asociacións  e colectivos do concello informando da convocatoria de subvencións para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, que publicou a Vicepresidencia da Xunta de Galicia no DOG o pasado 30 de decembro dirixidas a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de augas rurais de Galicia debidamente inscritas no rexistro público correspondente. O prazo para presentarse remata o 30 de xaneiro.

Esta convocatoria ten por finalidade outorgar axudas específicas par investimentos destinadas ás entidades coa finalidade de contribuír a mellorar a calidade de vida local e fomentar e dinamizar o asociacionismo veciñal. As axudas pódense destinar a obras e equipamentos en inmobles titularidades dos colectivos solicitantes ou nos que lles corresponda o dereito de uso. Tamén se inclúen as traídas de auga veciñais.

 Son subvencionables os seguintes proxectos:

  • Obras de acondicionamento, reforma e ampliación dos locais en que a entidade desenvolve a súa actividade.
  • Adquisición de equipamentos:  mobiliario, equipos de oficina, equipamento informático e audiovisual.
  • Obras de mellora, reforma e reparación das infraestruturas e instalacións das traídas de auga comunitarias.

O importe máximo da axuda  é de 12.000 euros para a realización de obras e de 5.000 euros para equipamentos e o prazo para ter rematadas as obras e xustificar o gasto será o 15 de outubro de 2020.

O prazo para solicitar estas axudas da Vicepresidencia remata o día 30 de xaneiro de 2020 e pódese solicitar información no Concello da Baña. A orde íntegra do DOG pódse consultar neste enlace (preme aquí).