O Concello da Baña comezou a repartir un lote de material de protección fronte á covid-19 entre os negocios do municipio que abren ao público na fase 2 da desescalada, como o fixo previamente cos negocios que foron abrindo. Cada un dos establecementos recibiron máscaras faciais, pantallas protectores e xel hidroalcohólico.

O reparto farase entre todos os autónomos e empresas que abran ao público durante esta fase 2 da desescalada, ou abran nos vindeiros días. En caso de non recibilos, pódense poñer en contacto co concello, e recibirán estes equipos de protección.

20200530 quit proteccion establecementos Bana web

O Concello da Baña comezou a repartir un lote de material de protección fronte á covid-19 entre os negocios do municipio que abren ao público na fase 2 da desescalada, como o fixo previamente cos que abriron na fase 1 ou permaneceron abertos. Cada un dos establecementos recibe máscaras faciais, pantallas protectores e xel hidroalcohólico.
O reparto farase entre todos os autónomos e empresas que abran ao público durante esta fase 2, ou abran nos vindeiros días. En caso de non recibilos, pódense poñer en contacto co concello, para que lles entreguen estes equipos de protección.