Recomendacions COVID 19

 

O Concello da Baña modificou onte a composición da comisión municipal de seguimento da covid-19, que vai estar formada polo alcalde, un representante de cada grupo político da Corporación (PSdeG, PP e CxG), pola secretaria municipal e por un representante do BNG. Aínda que a comisión se abriu á participación de entidades e colectivos do municipio, tan só o BNG amosou interese en formar parte da mesma.

A comisión de seguimento reunirase semanalmente para analizar os datos e a evolución da covid-19, e para tomar as medidas que se consideren oportunas.

Segundo os datos que constan no concello, no municipio de Baña había nestes momento 7 casos positivos de covid-19.