IMG 0040

O alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil, volverá a reunir de forma extraordinaria á Corporación da Baña o luns 15 de xullo a partir das 20.00 horas no salón de sesións da casa do concello, despois do pleno do 29 de xuño.

20190715 Convocatoria pleno 1

Nesta xuntanza deberanse acadar os acordos que rexerán o Concello da Baña durante a presente lexislatura. Polo tanto, no pleno comporanse as Comisións informativas, nomearanse os representantes do concello nos órganos colexiados e determinaranse as retribucións e os cargos con dedicación exclusiva, ademais das axudas de custo e indemnizacións por asistencia a sesións.

Estes son os puntos do día sobre os que debaterán e tentarán a acordo os concelleiros, despois do pleno do sábado 29 de xuño, no que só se aprobou celebrar plenos mensuais e a constitución dos grupos políticos. Nesa ocasión, a oposición do Concello da Baña, formada polo PP con cinco edís e Compromiso por Galicia con dous, desbotou todas as propostas do goberno socialista, con catro concelleiros, agás a realización dos plenos mensuais, que serán os últimos mércores de cada mes ás 20.00 horas.

Cobrará vital importancia a formación da Comisión especial de contas, xa que se trata dun órgano obrigatorio por lei e que ten que crearse antes de que remate o pleno. Polo tanto, a Corporación da Baña prepárase para unha sesión na que serán imprescindibles os acordos e o diálogo entre os diferentes grupos.