• O expediente será remitido á Xunta para que o solo industrial se poida poñer en marcha de forma inminente

    • A mesa de contratación contará coa presencia de catro funcionarios e dous representantes dos grupos políticos

    • O xoves 16 haberá unha concentración diante do centro de saúde para reclamar que se cubran as baixas e vacacións da pediatra

 

 

O Pleno da Corporación da Baña acordou hoxe por unanimidade aprobar provisionalmente o plan de sectorización do solo rústico apto para urbanizar SRAU-2, que permite desbloquear a tramitación do polígono industrial na Eiroa. O acordo plenario e todo o expediente remitirase á Xunta para que se de o visto bo ao solo industrial, e poder cerrar así un trámite que se solicitara en outubro de 2016. Se dende a Xunta non se solicita máis documentación, a Baña poderá contar cun polígono industrial, algo que os tres grupos políticos da Corporación agardan que ocorra en breve.

Na sesión de hoxe (ver vídeo íntegro neste enlace) tamén se aprobou a moción de Compromiso por Galicia para modificar a composición da mesa de contratación, na que pasarán a estar presentes dous representantes dos grupos políticos da Corporación (de forma rotatoria). Segundo o informe emitido pola secretaría do Concello, e dado que os representantes políticos non poden superar un terzo dos membros da mesa, neste órgano deberán estar presentes catro funcionarios municipais a partir de agora.

A idea inicial de CxG era que na mesa estiveran presentes un membro do PSdeG, outro do PP e outro de Compromiso, pero diante do informe de Secretaría propuxo que só fosen dous e de forma rotatoria. O alcalde propuxo que só estivese un representantes dos partidos políticos, que se fose rotando en cada mesa, para non ter que incrementar o número de traballadores municipais presentes neste órgano ata catro persoas. Na votación, a proposta foi aprobada co apoio de CxG e do PP (6 votos), mentres que o equipo de goberno do PSdeG votou en contra (4).

No apartado de rogos e preguntas, o alcalde anunciou que o xoves 16 de xaneiro, ás 12.00 horas, está convocada unha concentración diante do centro de saúde para reclamar que o Sergas cubra as baixas por enfermidade ou as vacacións da pediatra asignada á Baña, e que tan só atende aos nenos e nenas dous días a semana. Dende o Concello xa se enviou unha carta ao Sergas solicitando esta medida, xa que ao non cubrir estas ausencias, os nenos e nenas da Baña teñen que desprazarse ata Santiago para poder ser atendidas por un pediatra do Servizo Galego de Saúde. “Dado que o Sergas non respondeu á carta que lle remitimos a principios de decembro e polo que convocamos esta concentración”, indicou o alcalde.

20200108 Pleno poligono ALI1876

A oficina técnica do Concello da Baña permanecerá pechada do 26 de decembro ata o 2 de xaneiro polo que durante estas datas non haberá atención ao público. Non obstante, será posible a tramitación de documentación referida a calquera expediente no Rexistro Xeral do Concelo.

  • O alcalde cobrará 30.000 euros brutos anuais pola dedicación exclusiva e a concelleira de Cultura 12.000 por unha parcial

  • A proposta saíu adiante cos votos do PSdeG e de CxG e en contra do PP

  • Tamén se aprobou por unanimidade a taxa pola corta de madeira e a fianza para usar o local da área de Agra de Chans

O Pleno da Corporación da Baña aprobou hoxe as retribucións do equipo de goberno así como unha rebaixa á veciñanza do 5% no recibo do lixo. Na sesión tamén se acordou modificar as ordenanzas que se aplicarán polo uso do local da área recreativa de Agra de Chans e pola corta de madeira. O Concello iniciará o expediente de contratación para renovar as luminarias do concello para aumentar o aforro enerxético. A aprobación provisional do polígono industrial queda para un Pleno posterior (vídeo íntegro do Pleno na canle de Youtube do Concello da Baña, neste enlace)

O equipo de goberno conseguiu aprobar no Pleno de hoxe as propostas para que o alcalde da Baña e a concelleira de Cultura  teñan un soldo polo seu traballo no Concello. José Antonio Pereira terá unha retribución bruta anual de 30.000 euros por unha dedicación exclusiva, e Mónica González recibirá 12.000 euros anuais por unha dedicación parcial. En ambos os dous casos, os salarios terán efecto retroactivo dende o día que tomaron posesión dos seus cargos, o pasado 15 de xuño. O acordo saíu adiante cos votos do PSdeG (4) e de Compromiso por Galicia (2), mentres que o PP mantivo o seu voto en contra.

20191120 Pleno Baña soldo alcalde web

Os veciños da Baña verán reducido nun 5% o recibo de recollida de lixo despois do acordo plenario de hoxe. A Corporación aprobou unha rebaixa do 5% para este ano, que lle será aboada a veciñanza. Para o vindeiro ano 2020 non se aplicará a subida do IPC e, ademais, manterase a rebaixa do 5% no recibo, para trasladarlle así á veciñanza a bonificación do canon de Sogama pola xestións dos residuos urbanos. Sogama aplica unha rebaixa do 10% na factura que lle cobra ao Concello pola recollida do lixo, importe que representa un 5% de aforro no recibo que se lle aplica á veciñanza. O acordo aprobouse por unanimidade.

Por outra banda, tal e como se comprometera no Pleno de outubro, o goberno local presentou unha modificación da ordenanza reguladora das actividades de corta de madeira, para que as empresas que realizan  estes traballos depositen unha fianza en metálico no Concello, ademais do seguro de responsabilidade civil, para facer fronte aos posibles danos nas pistas e camiños públicos que se produzan durante a súa actividade. 

Neste senso, o Pleno aprobou por unanimidade modificar esta ordenanza, de xeito que, ademais de presentar un seguro de responsabilidade civil, aquelas empresas que utilicen camións de menos de 16 toneladas deberán depositar unha fianza de 1.600 euros en metálico para responder dos danos que poidan causar. Se os vehículos cargan máis de 16 toneladas, a fianza será de 3.1.00 euros. 

En canto á ordenanza polo uso da área recreativa da Baña, que se vai circunscribir ao local de Agra de Chans, o Pleno tamén aprobou por unanimidade fixar unha fianza de 50 euros que deberán depositar aquelas persoas que soliciten a utilización deste local. A petición de Compromiso por Galicia analizarase se a lexislación permite usar este local dúas horas máis do que está fixado actualmente, para amplialo ata as dúas horas da madrugada.

Por unanimidade tamén se aprobou Iniciar o expediente de contratación da renovación das instalacións de iluminación pública para reducir as emisións de CO2 á atmosfera, por un importe total de 493.183 euros e que terán un período de execución de 8 meses. Estas obras contan cunha subvención do IDAE, do Ministerio para a Transición Enerxética.

A unha pregunta do Partido Popular, o alcalde informou de que o Concello vai investir algo máis de 8.000 euros en cambiar e arranxar os cinco repetidores de televisión municipais que están en diferentes puntos da Baña para que a veciñanza reciba o sinal de televisión en mellores condicións.

 

O Pleno do Concello da Baña aprobou esta tarde por unanimidade a relación de partidas por máis de 830.000 euros que se van incluír no Plan único de concellos da Deputación da Coruña, no que están englobados tanto o POS+ como o plan complementario. Salvo 47.000 euros que se van destinar a financiar gastos correntes, os preto de 800.000 euros restantes investiranse na execución de diferentes obras. A Baña non destina ningunha partida a redución de débeda e de pago a provedores, ao estar ao día nestas aspectos.

As partidas do Plan POS+ ascenden a 463.554,24 euros, que se van destinar case na súa totalidade a financiar investimentos (415.673 €) e só 47.881 a gastos correntes.  A obra máis importante do POS+ vai ser a pavimentación da estrada que comunica Barro con Cantalarrana (146.692 euros). O abastecemento en Barcala (91.625 €) e o saneamento en Seilán e San Mamede (75.574 €) son as outras dúas partidas con maior investimento. Con cargo ao POS+ tamén se executará a pavimentación dunha estrada en Trece (52.051) e outra en Nantón (49.728 euros).

En canto ao plan complementario da Deputación –a estas alturas do ano descoñecese a dotación total que terá–, o Concello da Baña inclúe para o ano 2020 obras valoradas en 366.491 euros. A mellora e reposición do camiño de servizo entre Lameiro e Rial (167.338 euros) e a pavimentación de estradas en Menlle de Arriba-Paradas (86.860 euros) serán as obras máis importantes incluídas no complementario. Con este plan tamén se acometerá a pavimentación de estradas en Señor e Buchain (31.895 €), Failde-Suevos-Faxín (36.244), A Edreira (31.077), Lañas e Fiopáns (49.170), e a que une Gosende coa estrada da Carballeira (36.780). A pavimentación da vía dende o límite con Negreira ata A Tarroeira e San Mamede ascende a outros 48.498 euros, e a do Cruceiro-Canle-Paraxón a 45.964 euros.

 

  • Pérez Redondo ocupa o escano que deixou vacante Manuel Tourís no PP

  • Partido Popular e Compromiso por Galicia manteñen os mesmos argumentos para votar en contra da dedicación exclusiva do alcalde e da parcial da concelleira de Cultura

 

20191030 Francisco Perez RedondoFrancisco Pérez Redondo incorporouse esta noite á Corporación da Baña despois de prometer o seu cargo de concelleiro como novo membro do grupo Popular nun pleno no que a oposición volveu deixar sen soldo ao equipo de goberno. O alcalde comprometeuse a levar a pleno una modificación da ordenanza municipal para garantir que as empresas que se dedican a cortar e transportar madeira arranxen os numerosos danos que deixan nos camiños e estradas municipais, como denunciou o Partido Popular no apartado de rogos e preguntas.

O Partido Popular xa volve contar con cinco concelleiros na Corporación da Baña, una vez que Francisco Pérez prometeu o seu cargo no pleno desta noite, para ocupar o escano que no mes de setembro quedou baleiro tras a dimisión de Manuel Tourís.

Foi a principal novidade da sesión desta noite, na que tanto o Partido Popular como Compromiso por Galicia volveron votar en contra do soldo para o equipo de goberno. Tan só os catro concelleiros socialistas votaron a favor de que o alcalde, José Antonio Pereira, teña unha dedicación exclusiva e que a concelleira de Cultura, Mónica González, conte cunha dedicación parcial. Os sete votos en contra da oposición (5 do PP e 2 de CxG) botaron abaixo a iniciativa do goberno.

20191030 ALI9952 web

Os salarios do equipo de goberno foron os únicos puntos sometido a debate no pleno de hoxe, que contou cun amplo apartado de rogos e preguntas (a oposición tampouco presentou ningunha moción). Neste apartado, Andrés García Cardeso (PP) pediulle ao goberno que tome medidas contra as empresas da madeira que deixan moi estragados os camiños e pistas municipais, como algúns en Faílde, Bugalláns ou  San Cibrán, entre outros. José Antonio Pereira adiantou que é intención do equipo de goberno levar unha modificación da ordenanza municipal para que todas as empresas madeireiras teñan que depositar unha fianza no concello e presentar un seguro de responsabilidade civil para facer fronte a estes danos, cando non arranxen as zonas despois de facer o traballo.

Tanto PP como Compromiso por Galicia solicitaron ter presenza na mesa de contratación do Concello da Baña, pedindo que na mesma haxa un representante de cada grupo político. A petición de CxG, o goberno local tamén analizará a posibilidade de sumarse ao programa Xantar na Casa que promove o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.