Enderezo: Edificio do Local Social, San Vicente s/n
Equipamento:
  • 10 PC Pentium III a 1GHz, 128MB de RAM, 20GB HDD, monitor 17'
  • 1 PC Pentium III a 1GHz, 256MB de RAM, 40GB HDD, monitor 17'
  • Impresora Epson EPL 5800 (10ppm, 16MB RAM, 1200 ppp)
  • Televisor Grundig ST70 100Hz 28"
Tipo de conexión a Internet: RDSI
Actividades: ofimática, Internet, lúdicas, xornadas temáticas
Horario: de luns a venres de 16:30 a 20:30 h