20191017 Aviso TDT AlcaldeO Concello da Baña informa de que a cobertura da televisión dixital terrestre (TDT) pode verse afectada polas redes 4G das operadoras de telefonía móbil que ocasionan cortes no sinal.

Para resolver estas perturbacións na recepción do sinal, pódese solicitar a instalación dun filtro na antena, sen custo ningún, chamando ao 900 833 999 de xeito gratuíto.

Estas incidencias, no 90% dos casos, soluciónanse coa instalación deste filtro, a non ser que a causa sexa doutro motivo.