O Concello da Baña informa de que vai permanecer exposto ao público o Censo Electoral das Eleccións as Cortes Xerais do 10 de novembro, desde o 30 de setembro ata o 7 de outubro, nas oficinas xerais da Casa do Concello, para que calquera persoa poida de maneira persoal consultalo en horario de 09.00 a 14.00 horas, sempre que presente un documento identificativo (DNI, Pasaporte...).