Publicáronse as convocatorias de axudas da Deputación Provincial 2017, das que as entidades sen ánimo de lucro se poden beneficiar.

A tramitación será  telemática  a través da plataforma SUBTEL da Deputación Provincial da Coruña, https://www.dicoruna.es/dicoruna-subtel/solicitudes, para todas as fases do procedemento: solicitude, concesión e xustificación, incluíndo en cada unha delas, as notificacións, requirimentos de información e documentación e envíos de documentación. Serán imprescindibles dous requisitos para esta tramitación:

1.-  Certificado dixital ou DNI electrónico. Deberán dispor deles:

-       a persoa que ocupe a Presidencia da entidade

-       a persoa que ocupe a Secretaría da entidade

-       a persoa que represente á entidade ante a Deputación (se é distinta das dúas anteriores).

2.-  Correo electrónico. A entidade deberá dispor dun enderezo de correo electrónico que non poderá variar ao longo de toda a tramitación do expediente, xa que as comunicacións dirixiranse a ese enderezo.

Máis información en https://www.dicoruna.es/subvencions/  ou na Concellaría de Cultura do Concello da Baña, concertando unha cita nos teléfonos 607 577 419 ou 981 886 501, ext. 2, Cultura.

Alicia Blanco Sande

Concelleira de Cultura, Emprego, Servizos Sociais e Educación