Está aberta a convocatoria de solicitude de bolsas para o alumnado de niveis posobrigatorios para o curso 2013/14.

Persoas destinatarias: alumnado de programas de cualificación profesional inicial (PCPI), ciclos formativos, bacharelato,ensinanzas artísticas, e deportivas, universidade e escolas oficiais de idiomas.

Prazo de solicitude: do 20 de agosto ao 30 de setembro de 2013

Información e tramitación:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar.html

Máis información: educadora familiar do Concello da Baña