O Concello da Baña recibiu da Deputación da Coruña un total de 67.840 no marco do programa de financiamento dos servizos comunitarios municipais do ano 2023.

A maior partida desta subvención, cun total de 27.840 euros, dedicouse ao pagamento dos salarios do persoal auxiliar SAF en libre concorrencia, que desenvolveu 2.320 horas de traballo. Así mesmo, destináronse 18.000 euros ao persoal administrativo dos grupos C1 ou C2 e outros 22.000 euros ao persoal técnico do grupo A2.

Os termos da concesión definitiva da subvención publicáronse no BOP o 9 de maio e poden consultarse no arquivo adxunto.