A Deputación da Coruña convoca as seguintes liñas de axudas no marco do Plan de Emprego Local 2016-2019:

Convocatoria de axudas á consolidación do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial: Bases reguladoras e apertura de prazo.

Convocatoria de axudas á consolidación do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables: Bases reguladoras e apertura de prazo.

Convocatoria de axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e  microempresas: Bases reguladoras e apertura de prazo.

Convocatoria das axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e  microempresas: Bases reguladoras e apertura de prazo.

O prazo de solicitude comeza mañá, día 21 de marzo, e remata o 22 de abril de 2019 ás 14:00 horas. As solicitudes e trámites realizaranse por vía telemática empregando o certificado dixital ou DNI electrónico a través da plataforma SUBTEL.