O equipo de goberno do Concello da Baña está a elaborar unha ordenanza para regular a concesión de subvencións municipais, feito que pon en coñecemento da veciñanza para que cidadáns e asociacións aporten as achegas que consideren oportunas. Estas aportacións deberán facerse por escrito a través da sede electrónica do Concello da Baña, no formulario de achega de documentación complementaria co seguinte código de expediente: 2024/G013/000001.

No documento adxunto poderá descargarse o anuncio municipal do procedemento de participación pública previa á aprobación da ordenanza municipal.