15 de maio de 2024

Faise público o resultado do proceso selectivo para a provisión urxente, polo sistema de concurso-oposición, dun/ha peón/peoa condutor/a como persoal laboral temporal, ao abeiro do Plan de Emprego Local (PEL-CONCELLOS 2024), por un periodo de sete meses e cinco días, no Concello da Baña.

Así mesmo, apróbase e publícase a listaxe de persoas suplentes, coas que se formará unha bolsa de traballo para cubrir as vacantes que eventualmente puideran xurdir, ou para atender necesidades de emerxencia e imprevistos en xeral.

Concédese un prazo de dous días hábiles no que os/as aspirantes poderán presentar ante o Tribunal as reclamacións que estimen oportunas á valoración provisional.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto ou nesta ligazón.

 

3 de maio de 2024

Publícanse as listas definitivas de aspirantes admitidos/as para a provisión urxente dun/ha peón/peoa condutor/a como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, no concello da Baña.

Na mesma faise pública tamén a composición do tribunal cualificador.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto ou premendo nesta ligazón.

 

17 de abril de 2024

Publícanse as listas provisionais de aspirantes admitidos/as para a provisión urxente dun/ha peón/peoa condutor/a como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, no concello da Baña.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto ou premendo nesta ligazón.

 

1 de abril de 2024

Fanse públicas as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a contratación no Concello da Baña dun/ha peón/peoa condutor/a de obra como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días ao abeiro do PEL (Plan de Emprego Local) 2024, da Deputación da Coruña. 

No arquivo adxunto pode consultarse a información publicada no BOP. 

15 de maio de 2024

Faise público o resultado do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha tractorista como persoal laboral temporal, ao abeiro da subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural 2024), así como a conformación da lista de chamamentos para cubrir as vacantes que eventualmente puideran xurdir, ou para atender necesidades de emerxencia e imprevistos en xeral.

A resolución pode consultarse no documento adxunto ou nesta ligazón.

 

3 de maio de 2024

Faise pública a lista de persoas admitidas para a contratación dunha persoa para o posto de tractorista como persoal laboral temporal por un periodo de 9 meses no Concello da Baña, ao abeiro das axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

A listaxe pode consultarse no documento adxunto ou nesta ligazón

 

29 de abril de 2024

Fanse públicas as bases da convocatoria para a contratación dunha persoa para o posto de tractorista como persoal laboral temporal por un periodo de 9 meses no Concello da Baña, ao abeiro das axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural). 

Desenvolverá as tarefas de silvicultura, biomasa, limpeza de montes e outras tarefas de valorización forestal.

A selección dos/as traballadores/as será mediante a presentación de oferta de emprego no Servizo Público de Emprego e polo sistema de oposición. 

As bases da convocatoria poden consultarse no documento adxunto ou nesta ligazón

3 de maio de 2024

Publícanse as listas definitivas de aspirantes admitidos/as para a provisión urxente dun/ha oficial de 2ª como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, no concello da Baña, e nomeamento do tribunal.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto ou premendo nesta ligazón.

 

 

17 de abril de 2024

Publícanse as listas provisionais de aspirantes admitidos/as para a provisión urxente dun/ha oficial de 2ª como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, no concello da Baña.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto ou premendo nesta ligazón.

 

1 de abril de 2024

Fanse públicas as bases e a convocatoria do proceso selectivo, polo sistema de concurso oposición, para a contratación no Concello da Baña dun/ha oficial de obra de segunda como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, ao abeiro do PEL (Plan de Emprego Local) 2024, da Deputación da Coruña. 

No arquivo adxunto pode consultarse a información publicada no BOP. 

15 de maio de 2024

Faise público o resultado do proceso selectivo para a provisión urxente, polo sistema de concurso-oposición, dun/ha peón/peoa de obra como persoal laboral temporal, ao abeiro do Plan de Emprego Local (PEL-CONCELLOS 2024), por un periodo de sete meses e cinco días, no Concello da Baña.

Así mesmo, apróbase e publícase a listaxe de persoas suplentes, coas que se formará unha bolsa de traballo para cubrir as vacantes que eventualmente puideran xurdir, ou para atender necesidades de emerxencia e imprevistos en xeral.

Concédese un prazo de dous días hábiles no que os/as aspirantes poderán presentar ante o Tribunal as reclamacións que estimen oportunas á valoración provisional.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto ou nesta ligazón.

 

3 de maio de 2024

Faise pública a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos e nomeamento do tribunal para a provisión urxente dun/ha peón/peoa de obra como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, no concello da Baña.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto ou nesta ligazón.

 

17 de abril de 2024

Publícanse as listas provisionais de aspirantes admitidos/as para a provisión urxente dun/ha peón/peoa de obra como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, no concello da Baña.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto ou premendo nesta ligazón.

 

1 de abril de 2024

Fanse públicas as bases e a convocatoria do proceso selectivo, polo sistema de concurso oposición, para a contratación no Concello da Baña dun/ha peón/peoa de obra como persoal laboral temporal por un periodo de sete meses e cinco días, ao abeiro do PEL (Plan de Emprego Local) 2024, da Deputación da Coruña. 

No arquivo adxunto pode consultarse a información publicada no BOP. 

A Mancomunidade de Concellos do Tambre, da que forma parte A Baña, convoca un total de 7 prazas da plantilla de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de concurso, en turno libre/estabilización. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe, 25 de abril, a resolución desta convocatoria. As prazas a prover son:

  • 2 prazas de condutor/a
  • 2 prazas de electrecista
  • 2 prazas de peón/a - axudante/a de chofer
  • 1 praza de peón/a electrecista

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no BOE.

As bases que rexen a convocatoria poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 243, de 26 de decembro de 2022.