15 de maio de 2024

Faise público o resultado do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha tractorista como persoal laboral temporal, ao abeiro da subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural 2024), así como a conformación da lista de chamamentos para cubrir as vacantes que eventualmente puideran xurdir, ou para atender necesidades de emerxencia e imprevistos en xeral.

A resolución pode consultarse no documento adxunto ou nesta ligazón.

 

3 de maio de 2024

Faise pública a lista de persoas admitidas para a contratación dunha persoa para o posto de tractorista como persoal laboral temporal por un periodo de 9 meses no Concello da Baña, ao abeiro das axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

A listaxe pode consultarse no documento adxunto ou nesta ligazón

 

29 de abril de 2024

Fanse públicas as bases da convocatoria para a contratación dunha persoa para o posto de tractorista como persoal laboral temporal por un periodo de 9 meses no Concello da Baña, ao abeiro das axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural). 

Desenvolverá as tarefas de silvicultura, biomasa, limpeza de montes e outras tarefas de valorización forestal.

A selección dos/as traballadores/as será mediante a presentación de oferta de emprego no Servizo Público de Emprego e polo sistema de oposición. 

As bases da convocatoria poden consultarse no documento adxunto ou nesta ligazón