Formación Profesional Ocupacional

Accións formativas preferentemente para persoas desempregadas (AFD), especialidades homologadas:

  • horticultor
  • xerente de empresas de economía social
  • Iniciación á rede de Internet.

Accións de formación e desenvolvemento cooperativo

Acción mixtas de formación e emprego:

  • escolas taller para menores de 25 anos
  • obradoiros de emprego para maiores de 25 anos

outras accións formativas