DATAS :Do 20 ó 24 de Outubro.

VISITANDO :Aveiro, Figueira da Foz, Fátima, AlcobaÇa, Nazaré e Lisboa.

 SAÍDA :O día 20 de Outubro, ás 7 horas desde a Praza do Concello.

INSCRICIÓN :No Concello do 1 de outubro ó 15 de outubro.

PREZO POR PERSOA :275 €.

O prezo inclúe: Viaxe en autocar, pensión completa, comidas en ruta e seguro de viaxe.

REQUISITOS :

 -   Estar empadroado/a no Concello, polo menos un ano.

 -   Ser maior de 50 anos.

   -  Levar DNI e tarxeta sanitaria.