Reparación de cuberta e mellora varias na Casa do Concello da Baña, a través dunha subvención ao abeiro da orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca subvención para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinados a concellos de Galicia para o ano 2016, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Orzamento: 61.116,08 €

Fachada

Interior