• O alcalde  remarca que o informe da Xunta non é unha aprobación, porque está condicionado a que se cumpran os requisitos que figuran no documento publicado no DOG

 20221123 DIA PE Troitomil

 

 

Os técnicos municipais do Concello da Baña está na analizar en profundidade o informe de 30 páxinas coa declaración de impacto ambiental (DIA) formulada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, e que saíu onte publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG). O informe íntegro pode descargarse dende a páxina da Consellería (neste enlace) ou dende o arquivo adxunto.

O alcalde, Andrés García Cardeso, remarca que o informe da Xunta non representa unha aprobación formal do mesmo, senón que a súa aprobación está supeditada a que se cumpran os condicionados que figuran ao longo do documento.

Na declaración publicada no DOG, a Dirección Xeral resolve “Formular a declaración de impacto ambiental do parque eólico Troitomil, considerando que o proxecto é ambientalmente viable sempre que se cumpra, ademais do recollido no estudo de impacto ambiental e a restante documentación avaliada, o condicionado que figura ao longo deste documento, tendo en conta que no caso de que exista contradición entre eles, prevalecerá o disposto” nesta declaración de impacto ambientel.

Na mesma resolución, a xunta establece que “ademais do obrigado cumprimento das condicións sinaladas” no documento, “se se manifesta calquera tipo de impacto non considerado ata o momento, este órgano ambiental poderá ditar, do xeito que proceda, os condicionados adicionais que resulten oportunos”.

Andrés García Cardeso pediulle aos técnicos municipais que analicen en profundidade esta declaración de impacto ambiental para poder presentar as reclamacións que sexan necesarias cando sexa o momento oportuno.