A Xunta de Goberno Local do día 11/04/2014 adoptou, entre outros os seguintes acordos relativos ao Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña.

  1. Aprobar a listaxe provisional de persoas admitidas no PAI e a súa publicación no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web.
APELIDOS E NOME ANO PADRÓN XORNADA PUNTUACIÓN
FERROL PÉREZ, IVÁN 2011 SI MX 15
RIOS LUEIRO, LORENZO 2013 SI XC 18
PÉREZ NIETO, MATEO 2012 SI MX 14
BLANCO ESPASANDÍN, NOA 2014 SI XC 19
BLANCO ESPASANDÍN, NICOLÁS 2014 SI XC 19
GARCIA BLANCO, DANIEL 2012 SI MX 14
VILLAR MANTILLA, MARTÍN 2013 NON MX *
MARÍN GERPE, LEO 2013 NON MX 9
MEIZOSO TOURÍS, JIMENA 2013 SI XC 12
GERPE CERNADAS, IRIANA 2012 SI MX 12
CERBÁN MOSQUERA, ALEJANDRO 2012 SI MX 15
AREÁN RECAREY, NAIARA 2012 SI MX 20

* Está pendente de baremar á espera da presentación dos datos fiscais do pai do neno.

O número de solicitudes é inferior ao de prazas polo que na listaxe non hai persoas en lista de agarda

  1. Establecer un prazo de 10 días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación da resolución das listaxes provisionais para a presentación das reclamacións no Rexistro Xeral do Concello. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da listaxe definitiva.
  2. Establecer un período de matriculación de 10 días naturais, a partir do día seguinte da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e de listaxe de agarda na páxina web e no taboleiro de anuncios do Concello.
  3. Establecer un período extraordinario de solicitude de 10 días naturais, coincidindo co período de matrícula, por dispor de prazas libres, non adxudicadas no período ordinario.

A Baña, 14 de abril de 2014