O Concello da Baña ten neste momentos abertos seis procesos de licitación para adxudicar diferentes obras e servizos por un montante global que supera os 340.000 euros. A esta cantidade hai que engadir a licitación das actividades extraescolares de lecer e tempo libre, que foi adxudicada o pasado día 16 a empresa SV Xestión de actividades por 22.520 euros. A estas cantidades habería que engadir o corresponde IVA, que supera en conxunto os 76.914 euros.

Nestes intres, a mesa de contratación do Concello da Baña está avaliando os diferentes procesos. Un deles a a adxudicación da Escola Municipal de Música, por un máximo de 17.500 euros e cuxo prazo de presentación de ofertas rematou o pasado día 21.

Polo que respecta as obras, a que representa unha maior inversión e a pavimentación de vía pública na AC 444-Marcelle-Barro, que ten un presuposto máximo de licitación de 148.948,64 euros. O proceso de presentación de ofertas rematou o pasado día 15.

Por 88.077,29 euros sacouse a licitación a pavimentación da vía pública que vai de Menlle de Arriba a Paradas, que rematou o posibilidade de presentar propostas o pasado xoves, día 23.

Os días 10 e 13 deste mes de setembro remataron os prazos de presentación de plicas para a pavimentación da estrada que vai de Gosende ata a estrada A Carballeira (30.397,36 de orzamento máximo) e tamén para a pavimentación da estrada de Faílde a Suevos, esta cun presuposto máximo de 29.954,03 euros.