Espina y Delfín informa que para reparar a avaría que se producíu na tubería da traída de auga na rúa Tedelle, de San Vicenzo, é preciso cortar a subministración aos seguintes abonados: 

Polideportivo, CPI San Vicente, colexio de primaria vello, nave do concello, vivendas cos números 4, 6, 11, 12, 14, 16, 20 e a  M.I.G., J.S. e a R.D.R..

Calcúlase que a reparación se prolongará entre as 15:30 e as 19:00 horas aproximadamente, podendo quedar reparada a mesma antes do tempo indicado.

Prégase á veciñanza que desculpen as molestias que se poidan ocasionar.