EDUCACIÓN PRIMARIA

Prazo de solicitude: 02/06/2014-02/07/2014

Familias monoparentais
Renda per cápita familiar ata 6.000,00 € 170,00 €
Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 € 90,00 €
Resto das familias
Renda per cápita familiar ata 5.400,00 € 170,00 €
Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 € 90,00 €

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Prazo de solicitude: 25/06/2014-28/07/2014 (período ordinario)

02/09/2014-02/10/2014 (período extraordinario)

Umbrais e importes:

Familias monoparentais
Renda per cápita familiar ata 6.000,00 € 180,00 €
Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 € 104,00 €
Resto das familias
Renda per cápita familiar ata 5.400,00 € 180,00 €
Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 € 104,00 €

 

EDUCACIÓN ESPECIAL

Prazo de solicitude: 02/06/2014-02/07/2014

O alumnado matriculado en educación especial, en centros específicos ou en unidades de educación especial en centros ordinarios, así como o que presente unha discapacidade igual ou superior ao 65% que solicite a axuda e cumpra os requisitos da convocatoria percibirá 250,00 €, con independencia da renda per cápita familiar.

 

IMPORTANTE

Obriga de incorporar, logo de rematar o curso os libros adquiridos con cargo á axuda a un fondo solidario que se constituirá nos centros.

 

SOLICITUDES E INFORMACIÓN

www.edu.xunta.es/web/axudaslibros

Centros educativos

Educadora familiar do Concello da Baña