- Axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014/2015 nas universidades do Sistema universitario de Galicia

Información: www.edu.xunta.es/web/node/13584

- Axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2014/2015

Información: www.edu.xunta.es/web/node/13585