Fondo solidario de libros:

-3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP) e 1º e 3º de ESO.:

* renda per cápita inferior o igual a 5.400,00€ reciben 6 libros

*renda per cápita superior a 5.400,00€ e inferior a 9.000,00€: reciben 4 libros

*alumnado de educación especial (EE) cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, ou tutelado pola Xunta: 6 libros

 

Axudas para adquirir libros:

* renda per cápita inferior o igual a 5.400,00€ :

-1º e 2º de educación primaria: 170,00€

-2º e 4º de ESO.: 180,00€

*renda per cápita superior a 5.400,00€ e inferior a 9.000,00€:

-1º e 2º de educación primaria: 90,00€

-2º e 4º de ESO: 104,00€

*alumnado de EE: 250,00€

*alumnado tutelado pola Xunta: contía maior importe curso matriculado

 

Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE:

*renda per cápita inferior o igual a 5.400,00€ : 50,00€

Os datos económicos son os do exercicio fiscal 2014

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 23 de xuño de 2016

 

Información e presentación de solicitudes: centro escolar no que teña formalizada a matrícula

www.edu.xunta.es/axudaslibros/

sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B

Educadora familiar do Concello da Baña: 608 819 741