O Concello da Baña fai público o decreto de aprobación da non necesidade de participación cidadá previa para realizar o trámite de aprobación destinado a modificar a ordenanza fiscal reguladora da taxa da rede de sumidoiros.

O decreto pode consultarse no arquivo adxunto.