Na Xunta de Goberno Local celebrada o 2 de maio de 2018 aprobouse a listaxe provisional de persoas admitidas no Punto de Atención á Infancia para o curso 2018/19.

Presentáronse 19 solicitudes e todas foron admitidas.

As persoas interesadas en consultar o seu expediente poden facelo no despacho da Educadora Familiar.