20190620 Cacharela San Xoan

O Concello da Baña informa de que este ano os particulares non precisarán solicitar autorización municipal para facer as tradicionais cacharelas de San Xoán, se estas se fan en recintos privados.

Só terán que solicitar autorización aquelas asociacións veciñas ou colectivos que vaian facer as cacharelas ocupando a vía pública. Nestes casos, a pesoa responsable terá que presentar unha declaración responsable, segundo o modelo que se atopa na sede electrónica (neste enlace) e presentalo despois no rexistro do Concello ou na propia sede electrónica antes das 14 horas do xoves 23 de xuño de 2022. En caso de dúbida, poden solicitar máis información nas oficinas municipais, chamando ao teléfono 981 886 501.

O modelo de declaración responsable para presentar tamén se pode descargar no arquivo adxunto.