CAMPAÑA DE VERÁN 2010

A Consellería de Traballo e Benestar quere facilitar á mocidade galega o acceso a actividades de tempo libre. A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado pretende facer realidade este obxetivo a través da Acción de Verán 2010. Trátase dun programa de actividades que terán lugar nos meses de xullo e agosto, tanto en Galicia como noutras comunidades autónomas.

Participantes

Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas na presente convocatoria os mozos con idades comprendidas dentro dos tramos que se especifican para cada actividade (para campamentos de 9 a 17 anos, para actividades para maiores de 18 de 18 a 35 anos, e nos campos de traballo hai que atender ao que se marque en cada un deles). En canto á marxe de idade mínima e máxima que se especifica para cada actividade, deberase manter desde o inicio ata a finalización do campamento.

Prazo

O prazo de solicitude iniciarase o martes 9 de Marzo e rematará o día 23 de Marzo.

Información

- Na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

- Nos servizos de Xuventude e Voluntariado das delegacións provinciais da  Consellería de Traballo e Benestar.

- Oficinas locais de xuventude e Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil - Santiago.

- Nas oficina de información xuvenil do Concello da Baña.

- Na páxina web www.xuventude.net

Adxudicación de prazas

A adxudicación realizarase da seguinte forma:

1. Directa, se a demanda non supera o número de prazas dispoñibles.

2. Por sorteo informático, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles. Neste caso, o sorteo realizarase perante notario o día 21 de abril de 2010, ás 12 horas na sala de prensa da Consellería de Traballo e Benestar, sita no terceiro andar das dependencias da devandita consellería no edificio administrativo de San Lázaro en Santiago de Compostela.

Co sorteo cubriranse as prazas nas distintas actividades e xerarase unha lista de espera para cada unha das actividades. O número de reservas en cada actividade será do 50% das prazas convocadas. A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado fará público o resultado do sorteo, incluídas as listas de espera, e confeccionará a correspondente lista de admitidos para cada quenda e actividade. A comunicación do resultado do sorteo para os participantes seleccionados levarase a cabo vía sms e correo electrónico ao número de teléfono e conta de correo especificados na solicitude. A lista de admitidos será exposta a partir do día 22 de abril de 2010 na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, no rexistro xeral da Xunta de Galicia, nos rexistros e servizos de Xuventude e Voluntariado dos seus departamentos territoriais, no Centro de Información Administrativa e Atención ao Cidadán de Santiago de Compostela, no teléfono xove (902 152 535) e na páxina web www.xuventude.net (neste caso, os interesados deben introducir o DNI do pai, nai ou titor/a que cubriron na súa solicitude e a data de caducidade dese DNI. Este é o mesmo procedemento que o establecido para a consulta do estado da súa solicitude).

Máis información:

xuventude.net/web/xuventude/campamentosdeveran

Ficheiros: 

Microsoft_PowerPoint_-_Memo__Solo_lectura___Modo_de_compatibilidad_.pdf