10 de outubro de 2020

O Concello da Baña procedeu á contratación o 5 de agosto de 2020 das seguintes persoas para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello da Baña.

  • Capataz: Raúl Guardado Porto
  • Peón condutor: Marcos Agra Rial
  • Peóns: Joaquín Cuns Santos, Adrián Arias Pereira e Pablo Gómez Nogueira.

Respecto á praza de capataz, o secretario-interventor do Concello da Baña emitiu un informe con data de 21 de agosto no que sinala que a contratación por vía de urxencia de Raúl Guardado Porto efectuouse a proposta da Secretaría-Intervención do Concello da Baña, logo de comprobar que a súa titulación e formación cumprían os requisitos esixidos.

No mesmo informe, o secretario sinala que a persoa que resultou elixida no proceso selectivo, Pablo Negreira Dacunha, renunciou ao posto de traballo por ser contratado polo. SEAGA para a campaña de incendios do verán de 2020.

Así mesmo sinala que chamadas as tres persoas que superaron o proceso selectivo e figuraban na bolsa de contratación, todas elas comunican que estaban traballando ao servizo doutras administración públicas na campaña de incendios do verán 2020 e non podían incorporarse esta tempada ao Concello da Baña.

O informe da secretaría tamén fai constar que o aspirante Iván Silva Ferrín non foi chamado porque non se presentou ao proceso selectivo e non achegou a xustificación de contar coa titulación necesaria para a súa contratación como xefe de brigada.

 

21 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía que aproba a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar no proceso selectivo dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de incendios foestais no Concello da Baña, así como a data e o horario da celebración das probas.

A resolución e o listado pódese consultar no documento adxunto.

 

15 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía que aproba a lista provisional de admitidos e excluídos para participar no proceso selectivo dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de incendios foestais no Concello da Baña.

Establecerase o prazo para reclamacións ata o 17 de xullo de 2020 ás 13:00 horas.

A resolución e o listado pódese consultar no documento adxunto.

 

 

16 de xuño de 2020

Publícanse no Boletín Oficial da Provincia do 16 de xuño de 2020 as bases de selección para a contratación dunha brigada de 5 operarios (1 xefe de brigada-capataz; 1 peón condutor e 3 peóns de brigada) para a prevención e defensa contra incendios forestais no Concello da Baña e creación dunha bolsa de contratación e persoal laboral temporal de capaces, peóns condutores e peóns para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello da Baña.

Poden consultarse neste enlace: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/06/16/2020_0000003606.pdf

Attachments:
Download this file (20200715_Listado_admitidos_Excluidos_Brigada_incendios.pdf)20200715_Listado_admitidos_Excluidos_Brigada_incendios[20200715_Listado_admitidos_Excluidos_Brigada_incendios]104 kB
Download this file (20200721_lista_definitiva_admitidos_brigada_incendios.pdf)20200721_lista_definitiva_admitidos_brigada_incendios[20200721_lista_definitiva_admitidos_brigada_incendios]88 kB