Mércores, 21 de abril de 2021

Faise pública a listaxe de persoas seleccionadas para a contratación como persoal laboral temporal de tres oficiais albaneis de segunda e cinco peóns de obras públicas ao abeiro do plan de integración laboral da Deputación provincial da Coruña (PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021).

A resolución do tribunal cualificador pódese consultar no documento adxunto.

 

Martes, 13 de abril de 2021

Faise pública a resolución da alcaldía coa listaxe de admitidos e excluídos para o proceso de contratación como persoal laboral temporal de tres oficiais albaneis de segunda e cinco peóns de obras públicas ao abeiro do plan de integración laboral da Deputación provincial da Coruña (PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021).

A realización da proba de galego para as persoas que no teñan o CELGA 1 ou equivalente será o 15 de abril ás 15.00 horas no centro social e da terceira idade (rúa Tedelle, s/n).

A proba práctica (fase de oposición) será o 15 de abril, ás 17.00 horas, na nave municipal (rúa Tedelle s/n).

A resolución da alcaldía pódese consultar no documento adxunto

 

Xoves, 25 de marzo de 2021

Fanse públicas as bases reguladoras para a contratación como persoal laboral temporal de tres oficiais albaneis de segunda e cinco peóns de obras públicas ao abeiro do plan de integración laboral da deputación provincial da Coruña (PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021). 

O prazo para a presentación de solicitudes abrangue dende o venres 26 de marzo ata o 5 de abril (cinco días hábiles). 

As bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) do 25 de marzo pódense consultar no arquivo adxunto.