1 de xuño de 2022

Faise pública a aprobación da contratación laboral temporal dun tractorista, ao abeiro do programa AprolRural da Consellería de Emprego e Igualdade.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto.

 

16 de maio de 2022

Faise pública a resolución da Alcaldía coa aprobación da lista de aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo apra a contratación dunha persoa para o posto de tractorista, como persoal laboral temporal do Concello da Baña.

Así mesmo, apróbase a data e hora de realización das probas selectivas, que serán o 25 de maio de 2022 a partir das 9.00 horas e que terán lugar na finca municipal da rúa Tedelle, s/n, 15863, A Baña.

A resolución pode consultarse no arquivo adxunto.

 

12 de maio de 2022

Fanse públicas as bases que rexerán a convocatoria para a contratación dunha persoa para o posto de tractorista como persoal laboral temporal por un período de 9 meses no Concello da Baña, ao abeiro do programa AprolRural da Consellería de Emprego e Igualdade.

As bases poden consultarse no arquivo adxunto.