20 de maio de 2022

Faise público o decreto de aprobación das bases que rexerán a convocatoria para a provisión urxente, polo sistema de oposición, de dous oficiais albaneis de segunda como persoal laboral temporal por un período de 5 meses no Concello da Baña.

O decreto de aprobación das bases que regularán este proceso selectivo poden consultarse no documento adxunto.