DOG

A Consellería de Educación acaba de convocar os exames encamiñados a obtención tanto dos carnés como de calquera outra habilitación profesional necesaria no ámbito da seguridade industrial. Este ano as probas realizaranse en dúas convocatorias.

A orde da Consellería de Educación saíu publicada no DOG do luns 4 de febreiro (preme aquí), no que figuran os requisitos necesarios para poder presentarse. As solicitudes para a primeira convocatoria deberán presentarse entre o 18 de febreiro e o 1 de marzo, mentres que para a segunda convocatoria, as datas fixadas son dende o 1 ao 12 de xullo, ambos incluídos. Preferentemente, as solicitudes deberán presentarse por vía electrónica, segundo recolle o DOG.

Na primeira convocatoria, os aspirantes poderán obter os carnés profesionais

 • Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
 • Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

E as habilitacións profesionais:

 • Operador/a industrial de caldeiras.

As especialidades obxecto da segunda convocatoria son as seguintes:

Carnés profesionais:

 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
 • Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
 • Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
 • Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais:

 • Operador/a industrial de caldeiras.
 • Instalador/a de gas, categoría A.
 • Instalador/a de gas, categoría B.
 • Instalador/a de gas, categoría C.
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
 • Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
 • Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
 • Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
 • Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.
 • Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Toda a información pódese atopar no DOG, neste enlace.