O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe, 2 de xuño, a aprobación inicial da modificación da ordenanza pola que se aproba o Regulamento de Réxime Interior do Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello da Baña.

Esta modificación foi acordada polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria celebrada o 26 de maio de 2022. A ordenanza someterase a información pública polo prazo de 30 días para que as persoas interesadas poidan presentar reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación.

A publicación no BOP pode consultarse no arquivo adxunto.