• A veciñanza de 55 anos ou máis recibirá unha carta no seu domicilio que servirá como entrada ao evento

  • Deberá confirmar a súa asistencia no teléfono 981 886 501 ou no departamento de Servizos Sociais

  • O Concello poñerá un servizo de autobús para facilitar o desprazamento ao polideportivo

 

A Baña volverá celebrar o sábado 15 de outubro no pavillón de San Vicenzo a tradicional Festa dos Maiores, que dará comezo á unha da tarde. Durante os próximos días, a veciñanza de 55 anos ou máis recibirá na súa casa o convite para asistir a 27 edición dun evento que conta con gran aceptación e que se viu interrompido por causa da pandemia durante os dous últimos anos.

Os únicos requisitos para poder acudir á festa son os de ter 55 anos ou máis e estar empadroado no Concello da Baña. A propia carta do convite, asinada polo alcalde e que será enviada aos domicilios das veciñas e veciños servirá como entrada á festa, amosándoa xunto ao DNI. As persoas interesadas terán que confirmar á súa asistencia antes do 7 de outubro chamando ao número de teléfono 981 886 501 ou presencialmente no departamento de Servizos Sociais, aberto ao público de luns a venres en horario de 9.30 a 14.00 horas.

Coa fin de facilitar o traslado ao pavillón municipal, o Concello da Baña poñerá un servizo de autobús polas parroquias. Aquelas persoas que o vaian utilizar deberán dicilo no momento no que confirmen a súa asistencia.

O modelo da carta que recibirán os maiores pode consultarse no arquivo adxunto. 

Attachments:
Download this file (convite_festa_maiores.pdf)convite_festa_maiores.pdf[ ]1684 kB

 20220801 pai

 

24 de agosto de 2022

Publícase a lista definitiva de admitidos e excluídos, baremación das solicitudes de prazas, establecemento de período de matrícula e inicio docurso 2022/2023 no Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello da Baña.

A resolución da alcaldía pode consultarse neste enlace ou no arquivo adxunto

 

8 de agosto de 2022

Publícase a lista de admitidos e excluídos así como a baremación das solicitudes de praza no PAI da Baña para o curso 2022/2023, iniciándose un prazo de 10 días hábiles para as oportunas reclamacións. O decreto da Alcaldía pode consultarse neste enlace ou no arquivo adxunto.

 

1 de agosto de 2022

O Concello da Baña vén de facer público a través dun decreto o listado de persoas que deberán subsanar algún erro na solicitude de praza no Punto de Antención á Infancia para o curso 2022-2023. Os interesados teñen de prazo ata o venres 5 de agosto de 2022 para achegar a documentación requirida. O decreto de subsanación de erros pode consultarse nos documentos adxuntos e neste enlace

 

22 de xullo de 2022

O Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña (PAI) abre dende hoxe, e ata o 29 de xullo, o prazo de presentación de solicitudes de praza para o vindeiro curso escolar 2022-23, tanto para aquelas familias que xa teñen menores escolarizados no centro como para que desexen incorporarse por primeira vez. Poden solicitar praza no centro os nenos e as nenas de entre 3 meses e 3 anos. Cómpre subliñar que o número total de prazas coas que conta o PAI é de 20.

As familias interesadas deberán presentar o modelo de solicitude de reserva ben no rexistro municipal, ben na sede electrónica do Concello (neste enlace).  O formulario para solicitar praza pódese descargar na web do Concello (neste enlace)

As familias con crianzas xa matriculadas no centro deberán aportar xunto coa solicitude, certificado de empadroamento da unidade familiar e, no seu caso, certificado de empresa ou contrato laboral. Este certificado de empadroamento poderá ser substituído por unha autorización expresa de consulta de datos padronais. Tamén deberán aportar copia certificada da declaración do IRPF ou, no seu defecto, certificado de imputación de rendas e certificación de ingresos; copia da última nómina ou informe da vida laboral.

No caso das familias que soliciten praza por primeira vez, ademais da documentación anteriormente sinalada, tamén deberán aportar copia do DNI dos proxenitores, titores/as e ou representantes legais; informe do equipo de valoración de minusvalías no caso de praza de integración; libro de familia numerosa, de ser o caso, ou resgado de ter presentado a súa solicitude; se é familia monoparental, a documentación acreditativa; e, no caso de violencia de xénero, certificado da orde de protección ou medida de cautela, informe dos servizos sociais ou certificación dos servizos autonómicos de acollida.

O Concello da Baña publicará o 1 de agosto o listado de solicitudes de praza no PAI. E, ese mesmo día e ata o 5 de agosto establecese o prazo para o requirimento e subsanación de documentación. 

A lista provisional de admitidos e excluídos exporase nos taboleiros de anuncio do Concello, no PAI, na páxina web do Concello e na súa sede electrónica. Os solicitantes que o desexen poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas.

Unha vez resoltas todas as reclamacións, publicarase a  listaxe definitiva de admitidos e excluídos e a listaxe de agarda coas puntuacións obtidas e establecerase o período de formalización de matrícula.

Os criterios de prioridade para a adxudicación de prazas e os criterios de baremación están recollidos na modificación da ordenanza do PAI, aprobada definitivamente no pleno deste xoves, 21 de agosto. No caso de renovación de praza, terán máxima preferencia (prioridade 1) os nenos e nenas matriculados no curso anterior cuxos proxenitores se atopen empadroados no municipio e as solicitudes efectuadas para crianzas matriculadas no curso anterior que sexan fillos/as do persoal que presta servizo no PAI ou noutros servizos do Concello da Baña.

Para as solicitudes de novo ingreso, terán prioridade os menores empadroados no municipio (tanto o neno ou a nena para a que se solicita a praza como os proxenitores ou titores legais); os fillos e fillas do persoal que presta servizo no PAI ou noutros servizos do Concello da Baña e aqueles menores que xa teñan un irmán ou irmá escolarizados no presente curso.

A ordenanza tamén recolle unha reserva de prazas de emerxencia social (menores tutelados pola administración autonómica, crianzas de mulleres vítimas de violencia de xénero ou aqueles outros nos cales concorren circunstancias familiares que requiran unha intervención inmediata, tras os informes pertinentes).

Tanto a ordenanza de aplicación como o decreto de convocatoria das prazas do PAI para o curso escolar 2022-23 que recolle os prazos e os detalles do procedemento poden consultarse na web municipal (neste enlace).

 

Foi unha iniciativa do Servizo de Axuda no Fogar para promover a estimulación cognitiva nos domicilios de usuarios e usuarias

20211227 Pura Quintas ALF2276

O pasado mes de setembro o equipo profesional que desenvolve o Servizo de Axuda no Fogar xestionado por Atendo no municipio da Baña puxo en marcha un Programa de estimulación cognitiva no fogar que espertou moito interese entre as persoas usuarias.

Coincidindo con estas datas de Nadal, nove desas persoas beneficiarias deste programa animáronse a facer unha serie de traballos que lle queren amosar a toda a veciñanza a través das redes sociais do concello.

Dende postais de Nadal, ata figuras decorativas, cadros, árbores de Nadal ou velas e estrelas son algunhas das creacións destes e destas artistas que se poden ver no Facebook do Concello da Baña.

20211227 David Quintans ALF2320

Pura Quintáns, David Sueiro, Maruja Rugido, Cándida Nieto, Lola Giraut, Ángela Trillo ou Fina son algunhas das persoas que participan nesta iniciativa (outras prefiren manterse no anonimato).

Andrea Pérez, e Rocío Vázquez, membros do equipo de coordinación de Atendo relacionadas co programa, destacan a implicación e o traballo realizado por todas as persoas que participaron nesta iniciativa, que ten por obxectivo “promover vidas con sentido”, aseguran.

Podes ver máis traballos feitos polas persoas participantes no programa de estimulación cognitiva na páxina de Facebook do Concello da Baña (preme aquí).

 

20211227 Candida Nieto ALF2356

O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe, 2 de xuño, a aprobación inicial da modificación da ordenanza pola que se aproba o Regulamento de Réxime Interior do Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello da Baña.

Esta modificación foi acordada polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria celebrada o 26 de maio de 2022. A ordenanza someterase a información pública polo prazo de 30 días para que as persoas interesadas poidan presentar reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación.

A publicación no BOP pode consultarse no arquivo adxunto.

  • A Praza do Concello acolle a lectura dun manifesto institucional no Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller

 

“O Concello da Baña lémbralle ás vítimas que aquí estamos para axudalas a saír desa situación e comprometémonos a combater esta inxusta e irracional eiva”. Así se recolle no manifesto institucional con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, ao que a concelleira de Política Social Mónica González deu lectura nun acto público celebrado na Praza do Concello ao que asistiron representantes da Corporación local, técnicos municipais e veciñas e veciños do municipio.

O manifesto do 25 de novembro pon de relevo que o maltrato machista é “a consecuencia máis atroz da pretendida desigualdade entre homes e mulleres e segue presente na nosa sociedade”. Fai referencia ás cifras de vítimas, 6.073 en 2020 en Galicia segundo datos da Fiscalía Superior, e indica ademais o “dato preocupante” do 84% de renuncias a continuar co proceso xudicial.

Dado que os concellos son a administración de proximidade que ten unha relación máis directa coa cidadanía, o Concello da Baña comprométese “de fronte á violencia de xénero” para ir “máis aló de diminuír os rexistros de vítimas”, erradicando “ese maltrato que oprime de diferentes maneiras ás mulleres impedíndolles o seu desenvolvemento” e traballando na “concienciación para a igualdade”.

Por todo isto, o Concello da Baña insta ás demais administracións e axentes sociais a sumarse a esta declaración; remarca a necesidade dunha abordaxe global e profunda sobre todas as formas de maltrato; require os recursos económicos e humanos para implementar proxectos de axuda e empoderamento das mulleres; esixe a mellora das políticas e leis a favor do desenvolvemento das mulleres; e subliña o valor das mulleres no desenvolvemento social, económico, intelectual e humano.

Attachments:
Download this file (Manifesto 25N.pdf)Manifesto 25N[ ]59 kB