A Baña forma parte dun total de oito municipios da provincia da Coruña que participará nun programa piloto da Axencia Tributaria para facilitarlle os trámites da declaración da renda aos habitantes rural e, nomeadamente, ás persoas maiores de 65 anos.

Este novo servizo supón o acompañamento por videochamada das persoas interesadas, que poderán facer a declaración na casa consistorial da Baña cunha atención semellante á presencial pero sen se ter que desprazar ás oficinas da Axencia Tributaria en Santiago ou en Carballo. O Concello da Baña colabora co programa facilitando a instalación no salón de plenos dun equipo para as videochamadas, ademais de poñer persoal municipal á disposición da veciñanza para axudala.

O prazo para pedir as citas ábrese este luns 29 de abril e as declaracións comezarán a facerse a partir do martes 7 de maio. As citas poden solicitarse nos por teléfono chamando ao 91 553 00 71 ou ao 901 22 33 44, e tamén por internet a través da sede electrónica da Axencia Tributaria.

Ademais de na Baña, o servizo prestarase este ano nos concellos coruñeses da Capela, Frades, Irixoa, Lousame, Monfero, Santiso e Toques, todos eles rurais e con menos de tres mil habitantes. En Galicia faranse as videochamadas en 52 municipios.

Dende hoxe, todas as persoas que o desexen poderán solicitar tamén a cita telefónica para facer a declaración da renda nos mesmos teléfonos: 91 553 00 71 ou 901 22 33 44.

Na páxina web da Axencia Tributaria danse a coñecer os requisitos que deben cumprir as persoas interesadas para poder facer a declaración na AET.

Declaración da renda por viodeochamada. A Baña 1