• O Concello oferta un total de 18 prazas para rapaces e rapazas de 8 a 16 anos

  • O prazo para anotarse finaliza o venres, 15 de xullo

  • O programa inclúe actividades de piragüismo, camiñadas, visitas culturais e actividades na praia, entre outras

 

20220826 Bana campamento xuvenilO Concello da Baña vén de abrir o prazo de inscrición para participar no Campamento Xuvenil 2022, que se desenvolverá  no lugar de Espiñeira (Boiro) do 26 de agosto ao 2 de setembro. A actividade, organizada pola Concellaría de Cultura, Educación, Muller, Igualdade e Normalización Lingüística, está dirixida á menores de 8 a 16 anos do municipio. En total, o Concello oferta 18 prazas. As persoas interesadas en participar teñen de prazo ata o venres 15 de xullo para formalizar a súa inscrición. 

As actividades que se levarán a cabo no transcurso do campamento serán de índole educativa e cultural. Terán por obxecto fomentar valores como a solidariedade, a confianza, a cooperación,  o respecto persoal e colectivo. Así, están programadas actividades de  piragüismo, camiñadas, visitas culturais e actividades na praia, entre outras.

O prezo do Campamento de Verán 2022 para as persoas censadas na Baña  é de 100 euros no caso de que só participe un menor da unidade familiar; 75 € no caso do segundo\a irmán\á e 50€, o terceiro\a fillo\a. Para as persoas non censadas, as contías a abonar serán de 150 €, 112,5 € e 75 €, respectivamente. Naqueles casos nos que a unidade familiar, empadroada na Baña, non conte cuns ingresos iguais ou superiores a dúas veces o Iprem (597,02 euros), e tras a emisión do informe pertinente, a contía a pagar será 40€ se só participa un ou unha fillo\a; 30 € e 25 €, no caso do segundo\a e terceiro\a irmán\á, respectivamente. A contía inclúe a estadía, a comida e o transporte.

Segundo as bases que regulan o Campamento Xuvenil 2022, aprobadas polo Concello, as solicitudes deberán ir asinadas polo pai, nai ou titor\a legal. Ademais de cubrir a folla de inscrición, as persoas solicitantes deberán aportar unha fotocopia do DNI do\a menor, a fotocopia do documento de identidade da persoa titular da conta; a tarxeta sanitaria, e, de ser o caso, o informe médico que acredite calquera tipo de tratamento especial.

Unha vez cumprimentada a ficha de inscrición, esta debe presentarse, xunto co resto da documentación, ben no rexistro do Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou ben por sede electrónica.

No baremo das prazas terán prioridade os menores de 8 a 16 anos cuxa unidade familiar estea empadroada na súa totalidade no municipio. En segundo lugar, os menores que sexan fillos\as do persoal que presta servizo no Concello da Baña e despois as crianzas censadas no municipio.

A listaxe de persoas admitidas no Campamento de Verán 2022 publicarase tanto na páxina web do Concello como nas oficinas municipais. E, de non existir ningunha reclamación, elevarase a definitiva, é dicir, que as prazas quedarán oficialmente concedidas.

No caso de que as inscricións presentadas en prazo superen as prazas ofertadas, o Concello procederá a un sorteo público. Os\as  solicitantes que queden sen praza pasarán a formar parte dunha listaxe de agarda. Todas as inscricións presentadas fóra de prazo pasarán tamén a formar parte da listaxe de agarda pero a continuación das presentadas dentro do prazo.

As cotas pagaranse unha vez que se saiba que a persoa solicitante conta con praza, logo da publicación da listaxe definitiva de admitidos\as e nun período máximo de 7 días. O pagamento farase na conta que o Concello da Baña ten habilitada no banco Santander ES26 0238 8191 8806 6000 1061.

As persoas interesadas poden consultar a bases e tamén descargar a ficha de inscrición no documento adxunto.

A listaxe de rapazas e rapaces admitidos pode consultarse picando nesta ligazón