12 de abril de 2024

Faise pública a listaxe definitiva de persoas, coas súas puntuacións, que conformarán a bolsa de emprego convocada polo Concello da Baña para cubrir prazas de auxiliar administrativo.

A resolución da alcaldía coa aprobación da bolsa pode consultarse premendo nesta ligazón e en documento adxunto.

 

5 de abril de 2024 

Faise pública a relación provisional de méritos da fase de concurso-oposición do proceso selectivo destinado á creación dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de auxiliar administrativo no Concello da Baña.

Ábrese un periodo de dous días hábiles a contar dende o 6 de abril para que as persoas interesadas poidan formular relcamacións ou alegacións.

A puntuación de méritos pode consultarse nesta ligazón e no documento adxunto. 

 

19 de marzo de 2024 

 

Publícase a puntuación da fase de concurso así como a data, lugar e hora para a fase oposición do proceso selectivo para a selección dunha bolsa de emprego para cubrir prazas de auxiliar administrativo no Concello da Baña.

A data do exame queda fixada para o día 2 de abril de 2024 ás 10:00 h, no salón de actos do CIP San Vicente, sito na rúa Tedelle, Concello da Baña.

O decreto coa puntuación da fase de concurso e coa convocatoria da fase de oposición pode consultarse no arquivo adxunto e premendo nesta ligazón. Tamén poden consultarse as actas da primeira sesión e da segunda sesión do tribunal de selección.

 

19 de febreiro de 2024 


Faise pública a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo para a conformación dunha bolsa de emprego destinada a cubrir prazas de auxiliar administrativo no Concello da Baña. 

Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de 10 días hábiles para formular reclamacións.

O decreto pode consultarse no arquivo adxunto ou premendo nesta ligazón.

 

24 de xaneiro de 2024 


O Concello da Baña convoca un proceso selectivo para a conformación dunha bolsa de traballo temporal destinada a cubrir as posibles ausencias nas prazas de auxiliar administrativo.

O anuncio e a aprobación das bases pódense descargar nos arquivos adxuntos.