29 de xuño de 2020

O mércores, 1 de xullo, ábrese o prazo de matrícula para o Punto de Atención á Infancia (PAI) da Baña para o curso 2020-2021.

A listaxe definitiva de nenos e nenas admitidas pódese consultar no documento adxunto, así como os documentos necesarios para formalizar a matrícula.

O alumnado convocado a matrícula debe presentar a seguinte documentación:

  • Fotocopia da tarxeta de Seguridade Social ou documento equivalente do/a neno/a.
  • Tres (3) fotografías tamaño carné.
  • Certificado de non padecer enfermidades infecto-contaxiosas e cartilla de vacinación.
  • Informe de saúde nos casos en que a familia considere que debe ser coñecido polo persoal do centro (alerxias, intolerancias...).
  • Autorización da imaxe.
  • Autorización entrega e recollida por outras persoas (adxuntar copias dos DNI).
  • Documentación de domiciliación bancaria.
  • Xustificante de pago de taxas de matrícula.
  • Declaración do IRPF do exercicio 2019 dos pais/titores.

As familias deberán asinar un acordo de prestación de servizo entre elas e o PAI.

Para máis información e tramitación pódese contactar coa educadora familiar no teléfono 981 817 605 e solicitar cita para unha consulta.

Os documentos necesarios pódense descargar nos arquivos adxuntos.

 

17 de xuño de 2020

Faise pública a listaxe provisional de matrícula coas persoas convocadas para formalizar a mátricula no Punto de Atención a Infancia (PAI) da Baña para o curso 2020-21.

O prazo de presentación de reclamacións é do 18 ao 23 de xuño de 2020, a través da sede electrónica do Concello da Baña.

A listaxe pódese consultar no documento adxunto.

 

8 de xuño de 2020

Faise pública a listaxe de solicitudes presentadas para reserva de praza e novo ingreso no Punto de Atención á Infancia (PAI) da Baña para o Curso 2020/2021.

As persoas que deben presentar documentación teñen de prazo do 11 ao 15 de xuño de 2020, a través da sede electrónica do Concello da Baña (https://sede.concellodabana.gal) ou presencialmente no despacho de Educación Familiar.

A listaxe pódese consultar no documento adxunto.

Attachments:
Download this file (20200608_Listaxe_solicitude_praza_PAI_Baña.pdf)20200608_Listaxe_solicitude_praza_PAI_Baña[20200608_Listaxe_solicitude_praza_PAI_Baña.pdf) 20200608_Listado_renovacion_solicitude_praza_PAI ]169 kB
Download this file (20200617_listaxe_provisional_matricula.pdf)20200617_Listaxe_convocados_matricula_PAI[20200617_Listaxe_convocados_matricula_PAI]237 kB
Download this file (20200629_1Domiciliacion_de_recibos.doc)20200629_1Domiciliacion_recibos[20200629_1Domiciliacion_recibos]70 kB
Download this file (20200629_2Autorizacion_recollida_persoas_alleas.doc)20200629_2Autorizacion_persoas_alleas[20200629_2Autorizacion_persoas_alleas]60 kB
Download this file (20200629_3Pago_de_taxas.doc)20200629_3Pago_taxas[20200629_3Pago_taxas]52 kB
Download this file (20200629_4Autorizacion_de_imaxe.doc)20200629_4Autorizacion_imaxe[20200629_4Autorizacion_imaxe]60 kB
Download this file (20200629_listaxe_definitiva_persoas_convocadas_a_matricula.pdf)20200629_0Listaxe_definitivo_convocados[20200629_0Listaxe_definitivo_convocados]87 kB