4eb0955ff37401b596b0ebfb743f 1426923

A Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia ven de convocar axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres dirixidas ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas.

O prazo de solicitude está aberto ata o vindeiro 22 de abril, e a esta convocatoria pódense presentar as asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas, sen ánimo de lucro, que estean legalmente constituídas ao abeiro da Lei de Asociacións (Lei orgánica 1/2002), e figuren inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadores de Servicios Sociais (RUEPSS).

Toda a información para participar nesta convocatoria pódese consultar na sede electrónica da Xunta de Galicia, neste enlace (preme aquí)