Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso s a explotacións agrarias 2016, financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Proxecto: Programa de mellora de accesos a explotacións agrarias 2016 na Baña: A Riba, Edreira, Gosende e outros.

Promotor: Concello da Baña.

Investimento: 79.941,05 €

Importe da axuda: 66.066,98 €

O que se fai público en cumprimento do establecido na normativa de publicidade para as obras financiadas con fondos FEDER.

Marco1

CARTEL QUEDADA BTT

A Asociación Terras de Compostela convoca o proceso de selección de persoal para cubrir os postos de Xerente e Técnico para a xestión e aplicación do Programa de Desenvolvemento Local Participativo, do GDR 19.

As bases da convocatoria están dispoñible en:

-        -  A páxina da Asociación: http://terrasdecompostelagdr19.blogspot.com.es/

-        -  A páxina web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER): http://agader.xunta.es

Prazo para a presentación de solicitudes e documentación: 20 días naturais a partir da data de publicación deste anuncio.