Listaxe definitiva de persoas admitidas no Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña

APELIDOS E NOME

ANO PADRÓN XORNADA PUNTUACIÓN
FERROL PÉREZ, IVÁN 2011 SI MX 15
RIOS LUEIRO, LORENZO 2013 SI XC 18
PÉREZ NIETO, MATEO 2012 SI MX 14
BLANCO ESPASANDÍN, NOA 2014 SI XC 19
BLANCO ESPASANDÍN, NICOLÁS 2014 SI XC 19
GARCIA BLANCO, DANIEL 2012 SI MX 14
VILLAR MANTILLA, MARTÍN 2013 NON MX 12
MARÍN GERPE, LEO 2013 NON MX 9
MEIZOSO TOURÍS, JIMENA 2013 SI XC 12
GERPE CERNADAS, IRIANA 2012 SI MX 12
CERBÁN MOSQUERA, ALEJANDRO 2012 SI MX 15
AREÁN RECAREY, NAIARA 2012 SI MX 20

A Xunta de Goberno Local do día 11/04/2014 adoptou, entre outros os seguintes acordos relativos ao Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña.

  1. Aprobar a listaxe provisional de persoas admitidas no PAI e a súa publicación no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web.
APELIDOS E NOME ANO PADRÓN XORNADA PUNTUACIÓN
FERROL PÉREZ, IVÁN 2011 SI MX 15
RIOS LUEIRO, LORENZO 2013 SI XC 18
PÉREZ NIETO, MATEO 2012 SI MX 14
BLANCO ESPASANDÍN, NOA 2014 SI XC 19
BLANCO ESPASANDÍN, NICOLÁS 2014 SI XC 19
GARCIA BLANCO, DANIEL 2012 SI MX 14
VILLAR MANTILLA, MARTÍN 2013 NON MX *
MARÍN GERPE, LEO 2013 NON MX 9
MEIZOSO TOURÍS, JIMENA 2013 SI XC 12
GERPE CERNADAS, IRIANA 2012 SI MX 12
CERBÁN MOSQUERA, ALEJANDRO 2012 SI MX 15
AREÁN RECAREY, NAIARA 2012 SI MX 20

* Está pendente de baremar á espera da presentación dos datos fiscais do pai do neno.

O número de solicitudes é inferior ao de prazas polo que na listaxe non hai persoas en lista de agarda

  1. Establecer un prazo de 10 días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación da resolución das listaxes provisionais para a presentación das reclamacións no Rexistro Xeral do Concello. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da listaxe definitiva.
  2. Establecer un período de matriculación de 10 días naturais, a partir do día seguinte da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e de listaxe de agarda na páxina web e no taboleiro de anuncios do Concello.
  3. Establecer un período extraordinario de solicitude de 10 días naturais, coincidindo co período de matrícula, por dispor de prazas libres, non adxudicadas no período ordinario.

A Baña, 14 de abril de 2014

O prazo de preinscrición abrangue do día 13 ata as 14.00 horas do día 27 de marzo de 2014.

Os impresos de solicitude recolleranse no servizo de Educación Familiar, na casa da cultura, de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres.

As solicitudes e a documentación presentaranse no Rexistro Xeral do Concello.

Para máis información, poden chamar aos teléfonos 981 817 605/ 608 819 741/ 981 886 501 ou enviar un  correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/03/12/2014_0000002420.pdf

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca probas libres para obter títulos de ciclos formativos de formación profesional (LOE). Ano 2013.

Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 16/04/2013)

Requisitos:

  • Ter 18 anos para optar aos títulos de técnico e 20 anos para optar aos títulos de técnico superior ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico.
  • Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de 2 anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.
  • Non estar nin ter estado matriculado/a en ningunha ensinanza do sistema educativo no presente curso académico.
  • Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Prazo e lugar de presentación de solicitudes:

A presentación de solicitudes poderá facerse do 19 ao 30 de abril, ata as 13 horas.

O lugar de presentación será a secretaría de calquera centro público de formación profesional, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Máis información sobre a documentación necesaria, impresos de solicitude, calendario do proceso, ciclos, centros e número de prazas en:

http://www.edu.xunta.es/web/node/9112

Educadora familiar do Concello da Baña