Venres, 18 de setembro de 2020

Faise pública a resolución da alcaodía pola que se anuncia a contratación dunha técnico superior de educación infantil para cubrir unha baixa por maternidade segundo orde de chamamentos de bolsa de contratación do PUnto de Atención á Infancia (PAI), no Concello da Baña.

A contratación prodúcese tras quedar vacante a praza o 17 de s etembro.

A resolución da alcaldía pódese consultar no documento adxunto.

 

Xoves, 3 de setembro de 2020

Faise público o decreto da alcaldía polo que se anuncia a contratación dunha técnico superior de educación infantil para cubrir unha baixa por maternidade e creación de bolsa de emprego no Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello da Baña.

O decreto pódese consultar no documento adxunto.

 

Mércores, 2 de setembro de 2020

Faise pública a puntuación das candidatas que superaron o proceso seletictivo para a selección e nomeamento como persoal laboral temporal dun/dunha técnico/a superior de educación infantil para cubrir unha baixa por maternidade e creación de bolsa de emprego no Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello da Baña.

As puntuacións pódense comprobar no documento adxunto.

 

20200306 PAI Baña

Venres, 28 de agosto de 2020

Faise pública a orde de lectura do exercicio no proceso para a selección e nomeamento como persoal laboral temporal dun/dunha técnico/a superior de educación infantil para cubrir unha baixa por maternidade e creación de bolsa de emprego no Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello da Baña.

Nota: As iniciais que aparecen nesta lista correspóndense a NOME e APELIDOS, por esta orde.

 • Venres 28, a partir das 12.00 horas:
  De A.A.A. ****9628J
  Ata R.M.F.G. ****6173N
 • Venres 28, a partir das 16.00 horas:
  De N.F.V. ****7927V
  Ata V.P.R. ****0975A
 • Luns 31, a partir das 9.30 horas:
  De A.P.G. ****4060Z
  Ata M.D.V.A. ****8966R

 

Mércores, 26 de agosto de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista definitiva, determínase a composición do tribunal e fíxase a data do exame para a selección e nomeamento como persoal laboral temporal dun/dunha técnico/a superior de educación infantil para cubrir unha baixa por maternidade e creación de bolsa de emprego no Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello da Baña.

Comunícase que a proba práctica se realizará o venres 28 de agosto de 2020 ás 9.00 horas no pavillón municipal sito en rúa do Colexio s/n. Rematada a proba práctica, os/as aspirantes procederán á lectura do exercicio realizado de acordo coa orde de actuación que decida o tribunal e continuarase, de ser necesario, o luns 31 de agosto ás 9.00 horas. Os/as aspirantes deberán concorrer provistos/as do seu DNI e máscara e respectarán as medidas que se indiquen para garantir a seguridade e o distanciamento social recomendadas polas autoridades sanitarias por mor da crise da covid-19.

Nos documentos adxuntos pódese consultar a resolución da alcaldía coa lista definitiva, a composición do tribunal cualificador e a data do exame, así como a dilixencia de corrección de erro ao respecto da lectura do exercicio.

 

Martes, 18 de agosto de 2020

Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para contratar en réxime de persoal laboral temporal a un/unha técnico/a superior de educación infantil para cubrir unha baixa de maternidade e creación de bolsa de emprego no Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello da Baña.

Pode consultar a lista no documento adxunto a esta nova.

 

Venres, 7 de agosto de 2020

Fanse públicas as bases do proceso de selección e nomeamento como persoal laboral temporal dun/dunha técnico/a superior de educación infantil para cubrir unha baixa por maternidade, ao tempo que crea unha bolsa de emprego vencellada ao Punto de Atención á Infancia

(PAI) da Baña.

As solicitudes poderán presentarse ata o 17 de agosto de 2020.

As bases pódense consultar no documento adxunto.

Attachments:
Download this file (20200807_Bases_contratacion_PAI.pdf)20200807_Bases_contratacion_PAIBaña[20200807_Bases_contratacion_PAIBaña]125 kB
Download this file (20200807_PAI_modelo_solicitude.pdf)20200807_modelo_solicitude_PAI[20200807_modelo_solicitude_PAI]26 kB
Download this file (20200826_Dilixencia_correcion_de_erro_PAI.pdf)20200826_Dilixencia_correcion_de_erro_PAI[20200826_Dilixencia_correcion_de_erro_PAI]64 kB
Download this file (20200826_Resolución_lista_definitiva_PAI.pdf)20200826_Resolucion_lista_definitiva_PAI[20200826_Resolucion_lista_definitiva_PAI]62 kB
Download this file (20200902_Puntuacion_candidatas_PAI_Baña.pdf)20200902_Puntuacion_candidatas_PAI_Baña[20200902_Puntuacion_candidatas_PAI_Baña]1016 kB
Download this file (20200903_contratacion_PAI_baña_bolsa_emprego.pdf)20200903_contratacion_tecnico_PAI_Baña[20200903_contratacion_tecnico_PAI_Baña]50 kB
Download this file (20200918_contratacion_tecnico_PAI_Bana.pdf)20200918_Contratacion_Tecnico_PAI_Baña[20200918_Contratacion_Tecnico_PAI_Baña]53 kB
Download this file (LISTAXE LISTA PROVISIONAL PAI_signed.pdf)20200818_Listaxe_provisional_PAI[20200818_Listaxe_provisional_PAI]147 kB

O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe, 4 de agosto, a convocatoria de dúas liñas de axudas para persoas mozas anotadas no sistema de garantía xuvenil. As persoas empadroadas no Concello da Baña que cumpran os requisitos poderán optar a estas axudas da Deputación da Coruña.

As dúas convocatorias ás que se pode concorrer son:

 • Axudas PEL RURINNOVA. Xuventude Emprendedora, Programa Operativo de Emprego Xuvenil Fondo Social Europeo.

Estas axudas están destinadas ao fomento do autoemprego e á creación de empresas mediante o traballo autónomo da mocidade no rural da provincia da Coruña. 

As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 4.050,00 € e un máximo de 8.100,00 €.

O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte da publicación da convocatoria no BOP e finalizará ás 14:00 horas do 31 de agosto de 2020.

Podes consultar o anuncio no BOP do 20/07/2020 neste enlace (preme aquí).
Podes consultar a convocatoria no BOP do 04/08/2020 neste enlace (preme aquí).

 • Axudas PEL RELEVO. Creación de Emprego para a Xuventude. Programa de Emprego Xuvenil, Fondo Social Europeo.

Esta liña de axudas está destinada a empresas e persoas empregadoras legalmente establecidas no rural da provincia da Coruña que realicen contratacións indefinidas de persoas mozas. 

A contía das mesmas oscilará entre un mínimo de 2.700,00 € e un máximo de 28.500,00 €.

O prazo de solicitude iniciarase ao día seguinte da publicación da convocatoria no BOP e finalizará ás 14:00 horas do 31 de agosto de 2020.

Podes consultar o anuncio no BOP do 20/07/2020 neste enlace (preme aquí).
Podes consultar a convocatoria no BOP do 04/08/2020 neste enlace (preme aquí).

Os mozos e mozas da Baña que desexen recibir máis información poden contactar co Departamento de Desenvolvemento Local do Concello ou chamar aos teléfonos: 981 886777,  981 886501 e 682 859367

30 de xuño de 2020

Faise pública a acta da comisión seleccionadora e a proposta que esta fai á alcaldía para a contratación dun tractorista ao abeiro do programa Aprol Rural 2020, en réxime laboral temporal, por un período de 9 meses.

A acta pódese consultar no documento adxunto.

 

23 de xuño de 2020

Publícanse no Boletín Oficial da Provincia do 23 de xuño as bases para a contratación dun tractorista ao abeiro do programa Aprol Rural 2020, en réxime laboral temporal, por un período de 9 meses. O obxecto deste contrato é o desenvolvemento do Servizo de silvicultura, biomasa, limpeza de montes e outras tarefas de valorización forestal do Concello da Baña.

As persoas interesadas en participar neste proceso selectivo deberán ser desempregados/as inscritos/as na Oficina Pública de Emprego de Galicia.

As bases e o anuncio desta convocatoria pódense consultar nos documentos adxuntos.

Attachments:
Download this file (20200623_Anuncio_Tractorista_AprolRural.pdf)Anuncio de contratación dun tractorista[Anuncio de contratación dun tractorista]37 kB
Download this file (20200623_Bases_contratacion_Tractorista_AprolRural.pdf)Bases de contratación dun tractorista[Bases de contratación dun tractorista]832 kB
Download this file (20200630_acta_proposta_contratacion_Tractorista.pdf)20200630_proposta_contratacion_tractorista[20200630_proposta_contratacion_tractorista]342 kB

16 de xullo de 2020

Fanse públicas as bases para a contratación dun/ha socorrista na campaña de verán 2020, ao abeiro do Programa de subvencións dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2020 da Deputación Provincial da Coruña.

O período de contratación é de dous meses e medio.

O prazo para presentar as solicitudes remata o vindeiro martes 21 de xullo, ás 13.30 horas.

As bases pódense consultar no documento adxunto.

Attachments:
Download this file (20200716_Bases_contratacion_socorrista.pdf)20200716_bases_contratacion_socorrista[20200716_bases_contratacion_socorrista]141 kB

30 de xuño de 2020

Faise pública a proposta da alcaldía coa decisión da comisión seleccionadora de contratación dunha persoa socorridas, en réxime laboral tempora, por un período de 2 meses, segundo o programa de fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

A proposta pódese consultar no documento adxunto.

 

23 de xuño de 2020

Publícanse no Boletín Oficial da Provincia do 23 de xuño as bases para a contratación dunha persoa traballadora como socorrista, en réxime laboral temporal, por un período de 2 meses. O obxecto deste contrato é o desenvolvemento do servizo denominado Servizo de salvamento e socorrismo do Concello da Baña, a cargo da subvención para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

As persoas interesadas en participar neste proceso selectivo deberán ser desempregados/as inscritos/as na Oficina Pública de Emprego de Galicia.

As bases e o anuncio desta convocatoria pódense consultar nos documentos adxuntos.

Attachments:
Download this file (20200623_Anuncio_socorrista.pdf)Anuncio de contratación dunha persoa socorrista[Anuncio de contratación dunha persoa socorrista]39 kB
Download this file (20200623_Bases_socorrista.pdf)Bases de contratación dunha persoa socorrista[Bases de contratación dunha persoa socorrista]770 kB
Download this file (20200630_Proposta_contratacion_Socorrista.pdf)20200630_proposta_contratacion_socorrista[20200630_proposta_contratacion_socorrista]241 kB