O Imserso abriu o prazo de presentación de solicitudes para participar no Programa de Termalismo 2019, que ten como obxectivo ofrecer tratamentos termais a pensionistas do sistema da Seguridade Social a prezos reducidos. Así, pensionistas que desexen participar nalgunha das quendas programadas para o período que vai de febreiro a decembro do vindeiro ano, poden formular xa a súa solicitude no departamento de Servizos Sociais do Concello da Baña ou por algunha das outras vías recoñecidas, como a telemática, a través da sede electrónica do Imserso.

Ademais do tratamento termal, o programa inclúe servizos que van do aloxamento e manutención (con pensión completa e cuarto compartido) ata as actividades de ocio e tempo de lecer. Tamén inclúe unha póliza de seguros. Porén, os desprazamentos deben efectualos as persoas usuarias. Respecto ás quendas, poden ser de 12 días (11 noites) ou de 10 días (9 noites).

Os tratamentos termais axudan a previr, rehabilitar e recuperar funcións e evitar tratamentos máis lesivos. As augas dos balnearios poden aplicarse a afeccións do aparato locomotor, respiratorias, dermatolóxicas, dixestivas, renais e para combater o estrés.

Poden beneficiarse do Programa de Termalismo do Imserso 2019:

  • Pensionistas de xubilación o incapacidade permanente.
  • Pensionistas de viuvez con 55 anos cumpridos.
  • Pensionistas por outros conceptos ou perceptores de prestacións ou subsidios de desemprego, con 60 ou máis anos de idade.
  • Aseguradas ou beneficiarias dos sistema da Seguridade Social español con máis de 65 anos de idade.

As persoas solicitantes poder ir acompañadas do seu cónxuxe ou persoa coa que conviva en relación de parella, dun fillo ou filla que acredite un grado de discapacidade igual ou superior ao 45%.

Ademais, para poder participar é preciso cumprir uns requisitos, tales como non padecer alteracións de comportamento nin enfermidade transmisible con risco de contaxio, poder valerse para as actividades da vida diaria, precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos e, finalmente, alcanzar a puntuación precisa segundo o baremo.

As solicitudes para participar nas quendas que van de febreiro a agosto poden presentarse ata o día 11 de xaneiro de 2019, se ben o prazo de presentación de solicitudes para asistir ás quendas de setembro a decembro pecha o 17 de maio de 2019.

Máis información e solicitudes:
Páxina web do Imserso: http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm
Servizos Sociais do Concello da Baña: Praza do Concello s/n 15863 A Baña. Teléfono 981 886 501

20181210 Escola Enerxia webA Fundación Naturgy e o Concello da Baña organizan unha sesión formativa e informativa para aprender a ler e optimizar a factura da luz e gas natural e así conseguir una aforro no gasto mensual.

O taller, que forma parte da Escola de Enerxía de Fundación Naturgy, celebrarase no Centro Social e da Terceira Idade o vindeiro luns, 17 de decembro, de 11.00 a 12.30 horas.
Expertos da Fundación Naturgy impartirán esta sesión co fin de asesorar ás familias en materia de enerxía e minimizar a factura o máis posible. Recomendan que os asistentes leven a súa factura de luz e de gas (ou as dúas) para aprender a interpretala.

Como os conceptos son común en todas as facturas das diferentes empresas comercializadoras, pódese levar a factura aínda que sexa doutra compañía diferente a Naturgy (antiga Gas Natural Fenosa)

 

20181128 PAI Baña CARTEL subvencion fondo europeo

O Concello da Baña  vai mellorar as instalacións e dotacións do Punto de Atención á Infancia (PAI) cunha achega recibida da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. Cos 28.074,60 euros recibidos, o Concello vai instalar persianas, pavimentar unha zona do patio e crear unha horta medioambiental, ademais de adquirir mobiliario para o interior e unha pantalla dixital para facilitar o acceso ás novas tecnoloxías aos 20 nenos e nenas de 3 meses a 3 anos que atende o centro.

O importe da axuda ascende a 28.074,60€, que se repartirá en tres bloques de actuacións:

  • Destínanse 19.998,64 euros a obras menores de adecuación e mellora do centro, que inclúen a instalación de persianas nas fiestras, pavimentación dunha zona do patio, onde se colocan bancos e se crea unha horta medioambiental.
  • Adquisición e mellora do equipamento para o desenvolvemento da actividade, por importe de 6.219,19 euros para comprar mobiliario de almacenamento para o baño, aseo e cociña, un forno e vixía bebés.
  • Compra dunha pizarra dixital por importe de 1.856,77 euros para a integración das novas tecnoloxías na aula.

Esta axuda pública, que ascende a 28.074,60 €, está cofinanciada nun 80 % (22.459,68 €) polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, dentro do obxectivo temático 10: investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e aprendizaxe permanente. Prioridade de investimento10.5: Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e aprendizaxe permanente, mediante o desenvolvemento das infraestruturas en educación e formación.

O alcalde da Baña quérelle aclarar a todos os veciños e veciñas que dende o Concello non se ofrece servizo de fisioterapia á veciñanza. Ata as oficinas municipais chegou a información de que hai unha empresa que está a visitar casas do municipio, indicando que dende o concello se ofrece fisioterapia gratuíta.

Ante a posibilidade de que se trate dunha estafa, o alcalde asegura que o Concello non ten asinado convenio con ningunha empresa para ofrecer o servizo de fisioterapia ou similar, polo que lle pide aos veciños e veciñas que se informen ben antes de aceptar ditos servizos.

20181112 Concurso QDM cartelCon motivo da conmemoración o 25 de novembro do Día Internacional para a eliminación da violencia contra a muller, preséntase o concurso de PINTURA MURAL QDM?, no marco da Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero QUEN DIXO MEDO? impulsada pola Deputación da Coruña.

O obxecto deste certame é empregar a pintura mural para xerar espazos que conviden á reflexión á poboación, de xeito que se muden mentalidades a través da xeración de mensaxes e imaxes claras de loita contra a violencia machista.

Poderán participar todas aquelas persoas que residan nun dos concellos participantes na campaña, entre os que está o Concello da Baña, de xeito individual ou en grupos de non máis de catro persoas. Establécense dúas categorías: adultos e menores de idade (entre 5 e 17 anos).

O prazo de admisión de deseños para o concurso será do mércores 14 de novembro ao sábado 24 de novembro, ambos incluídos.

Ademais de realizar o mural e de que a súa obra sexa difundida, o/a gañador/a de cada unha das categorías de participación recibirá como premio un IPOD TOUCH de 32 GB.

Cada participante ou grupo só poderá presentar un bosquexo orixinal e inédito, que será enviado en formato PDF, tamaño DIN A4, a cor. Así mesmo, achegarase un pequeno texto explicativo sobre as motivacións para a realización do deseño presentado e unha listaxe dos requisitos técnicos e materiais preciso para desenvolvelo, que non excederán os 100 euros e serán achegados pola organización.

A obra seleccionada realizarase nun lugar determinado con anterioridade, no Concello das/dos participantes que resulten gañadoras ou gañadores. Terá unhas dimensións aproximadas de 200x300cm, nun soporte liso e con imprimación previa en branco. O idioma que se empregará será o galego.

Podes consultar as bases completas do certame QUEN DIXO MEDO? no documento adxunto ou no enlace www.quendixomedo.gal